POGAJANJA

V ponedeljek, 15. 2. 2016 bo nadaljevanje pogajanj. Temeljna naloga je odprava anomalij v sistemu plač v javnem sektorju. Ker lahko anomalije odpravimo s celotnim pregledom vseh plačnih skupin, tarifnih razredov in plačnih skupin, bo na mizi celoten predlog. Naloga je izredno zahtevna, ker bodo prisotni konflikti interesov in želja, da se za posamezne plačne skupine ohranjajo dodatki, ki povzročajo anomalije. Prosim, če mi pošljete še kakšno opozorilo, anomalijo, krivico … Vsaka vaša informacija lahko trajno vpliva na izboljšanje statusa ravnatelja.

 

POSVET SINDIR

Strokovno srečanje z aktualnimi temami in občnim zborom SINDIR je predvideno 14. in 15. aprila 2016 v Rušah. Ker bo v naslednjih dneh nastajal program, vas prosim za sugestije.

 

Z vašimi predlogi je delovanje SINDIR kvalitetnejše!