Sindikat direktorjev in ravnateljev organizira strokovni posvet »RAVNATELJ V VEČ VLOGAH«, ki bo v četrtek,  21. 11. 2019 ob 9.00 v dvorani Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, Ižanska cesta 12

 

8.30 – 9.00  Prihod in druženje ob kavi in rogljičku 

9.00 – 9.15  Uvodni pozdrav in seznanitev z dnevnim redom

  • Aktivnosti Sindikata direktorjev in ravnateljev – poročilo bo podal predsednik sindikata SINDIR – g. Anton Obreht

9.15 – 10.45  Predlagane spremembe ZSPJS

  • Seznanitev ravnateljev z izredno pomembnim gradivom bo podal Peter Pogačar, vodja vladne pogajalske komisije in generalni direktor Direktorata za javni sektor

10.45 – 12.15 Finančni načrt javnega zavoda  po novem

  • Novosti na področju finančnega planiranja bo predstavila Mojca Ločniškar, vodja Finančne službe na MIZŠ

12.15 – 12. 45 ODMOR

12.45 – 13.30  Predstavitev nove aplikacije e-vodenje preko MIZŠ

  • Aplikacijo in uporabnost bo predstavila ga. Mojca Škrinjar

13.30 -14.30 Svet zavoda – pristojnosti in obveznosti organa in njegovih članov

  • kje so meje pristojnosti sveta zavoda v odnosu do ravnatelja
  • kateri predpisi urejajo delo sveta zavoda
  • člani sveta – uradne osebe po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije
  • kako lahko postopa ravnatelj, če zazna nepravilnosti pri delovanju sveta zavoda ali njegovih članov
  • kje so meje dopustnega vpletanja ravnatelja v delo sveta zavoda

Primož Obreht, univ.dipl.prav., Center za pravno pomoč d.o.o.

ZAKLJUČEK POSVETA

 Anton Obreht – predsednik SINDIR

PRIJAVNICA_KGBL_21_11_2019

PRISTOPNA_SINDIR_2020