Na posvetu ravnateljev osnovnih in glasbenih šol v Portorožu smo se dogovorili, da bo

SINDIR organiziral srečanje ravnateljev in direktorjev z gospo ministrico dr. Majo Makovec

Brenčič in državno sekretarko dr. Andrejo Barle Lakota. To srečanje bo v sredo, 2. 12. 2015.

Na srečanje vabim vse ravnatelje in direktorje, da s svojo prisotnostjo prispevate k izboljšanju

statusa ravnatelja.

Posvet smo razdelili na dva dela, da bi pridobili nekatera potrebna in aktualna znanja s

področja delovnih razmerij ter najnovejše informacije v zvezi z interventnimi ukrepi.

Predavatelja sta priznana strokovnjaka, ki bosta v svoji predavanji vgradila tudi odgovore na

vaša vnaprej poslana vprašanja. Za ta del smo predvideli kotizacijo 50 €, da bomo lahko

pokrili stroške. Pričakujem, da boste s plačilom kotizacije pripomogli k delovanju sindikata

SINDIR, ki se redno udeležuje pogajanj z vlado in se bori za status ravnatelja, ki med drugim

zasleduje naslednje cilje:

 • Odpraviti želimo anomalije v sistemu plač v javnem sektorju in popraviti krivice, ki so

bile ravnateljem storjene leta 2006 in potencirane 2008.

 • Pričakujemo pravično (primerljivo) umestitev ravnateljev v plačne razrede.
 • Pričakujemo priznanje nazivov in plačnih razredov. Tudi ravnatelj ima pravico donapredovanja.
 • Pričakujemo spremembo postopka imenovanja in razreševanja ravnatelja.
 • Pričakujemo letno preverjanje umestitve v plačne razrede.
 • Pričakujemo ukinjanje učne obveznosti ravnateljev malih šol.
 • Pričakujemo dodatke za specifike (dvojezičnost, starost, male šole …)
 • Pričakujemo, da bodo iz Uredbe… črtane prepovedi o dodatkih za ravnatelja. Na tempodročji želimo biti enakopravni z učitelji in drugimi strokovnimi delavci.
 • Pričakujemo mesečno izplačilo redne delovne uspešnosti, ki je ocenjena enkrat letno.
 • Pričakujemo kakovostno ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja.
 • Kakšen je pogled MIZŠ na predlog naše kolektivne pogodbe?

Vaših predlogov in vprašanj za go. ministrico bom zelo vesel. Na samem posvetu bo manj

časa, če se ne bomo pripravili. Pošljite mi še vaša pereča vprašanja in pripombe.

Program in prijavnica sta priložena.

Kotizacijo nakažite na TRR SINDIR SI56 04173 0001705551 pri NKBM. Elektronski račun

boste prejeli naknadno na osnovi prijave oz. plačila.

Vprašanja za predavatelje mi pošljite na e-naslov do petka, 27. 11. 2015;

za MIZŠ pa do ponedeljka, 23. 11. 2015.