Spoštovane članice, spoštovani člani reprezentativnega sindikata SINDIR!

V priponki je vabilo na strokovni posvet, ki bo v ponedeljek, 3. 12. 2018, v Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani.

To je v decembru edini prosti termin v veliki dvorani.

Predlagane teme:

1)      Delovni čas učiteljev (Primož Obreht, uni. dipl. prav., Center za pravno pomoč in avtor modela Franc Gosak-ravnatelj OŠ FLV Slivnica)

2)      Predlogi za dopolnitev zakonodaje (Primož Obreht, uni. dipl. prav., Center za pravno pomoč)

  • pristojnosti sveta zavoda
  • članstvo v svetu zavoda (omejitve, nasprotje interesov…)
  • odgovornost članov sveta zavoda
  • veljavnost sklepov sveta zavoda, postopanje ravnatelja v primeru napačnega delovanja sveta zavoda
  • soglasja in mnenja v postopku razrešitve ravnatelja – namen in učinek
  • poslovnik sveta zavoda

3)      Občni zbor Sindikata SINDIR  (izvedba je odvisna od termina MIZŠ)

  • Sprememba Statuta (sedež, sindikalni zaupniki-dopolnjen seznam)
  • Poročilo z 10. kongresa SVIZ
  • Nadaljnje aktivnosti Sindikata SINDIR

Na posvet lahko prijavite tudi svojega pomočnika-pomočnico.

Prijazen pozdrav iz Slivnice
Anton Obreht – predsednik SINDIR

PRIJAVNICA_KGBL_12_2018

VABILO_KGBL_12_2018