Sindikat direktorjev in ravnateljev organizira strokovni posvet »RAVNATELJ – VODJA IN USMERJEVALEC«, ki bo v torek,  11. 04. 2017 in v sredo, 12. 04. 2017 v hotelu VETER v RUŠAH.

Bodite pozorni: »ravnatelj« pomeni direktor in ravnatelj

Program v torek, 11. 4. 2017

 • 9.00 – 10.00    Registracija udeležencev
 • 10.00 – 11.15   Kakovosten vodja – kakovostna šola – Elena Kecman
 • 11.15 – 11.30   Odmor
 • 11.30 – 12.45   Z učinkovito komunikacijo do učinkovitega vodenja – Elena Kecman
 • 12.30 – 14.00   Kosilo
 • 14.00 – 15.45   Pozitivna psihologija v vodenju –  dr. Aleksander Zadel in dr. Domen Kovačič
 • 15.45 – 16.15   Odmor
 • 16.15 – 17.15   Učenje za življenje –  dr. Aleksander Zadel in dr. Domen Kovačič
 • 17.15 – 17.30   Odmor
 • 17.30 – 18.00   Aktualne teme in odgovori na vprašanja – predsednik Anton Obreht
 • 18.00 – 19.00   Večerja z degustacijo (harmonija okusov)
 • 19.00 – 21.00   Večer slovenske popevke nam bosta izvedla Ines in Tadej – JAZZ IT.

Program v sredo, 12. 04. 2017

 • 9.00 – 11.00   Interni akti v javnem zavodu – zakonska obveza ali pripomoček ravnatelja?
  Center za pravno pomoč
 • 11.00 – 11.30   Odmor
 • 11.30 – 12.30   Občni zbor SINDIR
  Izvolitev organov občnega zbora
  Poročilo o delu in računovodsko poročilo – Anton Obreht
  Spremembe Statuta SINDIR – predlog Anton Obreht
  Program dela: strokovna ekskurzija in  strokovno izobraževanje
  Predlogi za finančni načrt
  Potrditev programa dela
  Potrditev finančnega načrta
 • Zaključek občnega zbora in zaključek strokovnega posveta
 • 12.30 – 14.00   Kosilo

Anton Obreht – predsednik SINDIR, l. r.

Med odmori bomo spregovorili tudi o strategiji za sprejem kolektivne pogodbe in o posebnostih in specifikah posameznih vej, smeri in stopenj vzgojno-izobraževalnega procesa.

Na samem posvetu bomo spremenili in dopolnili Statut SINDIR.

Brezplačna pravna pomoč ravnateljem s področja delovnih razmerij in subvencionirane cene storitev javnih naročil za javne zavode so prednosti članov sindikata SINDIR. Vsa vprašanja lahko pošljete po elektronski pošti na info@czpp.si

Nimam še potrjenega termina obiska z MIZŠ, zato bomo program prilagodili obisku s strani MIZŠ. Posvet je izrednega pomena, ker zaključujemo pomembno poglavje o statusu ravnatelja, ki narekuje tudi spremembo zakonodaje. Kakor je bilo predstavljeno v Laškem s strani ministrice, se bodo odprli temeljni zakoni: ZOsn, ZOVFI … Spremembe moramo budno spremljati, ker bo govora o imenovanju ravnateljev in še pomembneje o razreševanju. Ne smemo dopustiti, da nas na vsakem koraku dodatno obremenjujejo in hkrati zbijajo avtoriteto.

Nekaj pomembnih motivov, ki jih uresničuje SINDIR

Učna obveza ravnatelja ni sprejemljiva, če velikost zavoda vpliva za umeščanje ravnateljev v plačne razrede. Npr.: ravnatelj male šole, ki ima 6 ur učne obveze, je umeščen v 34. plačni razred; do 42. plačnega razreda si denar zasluži z izvajanjem pouka.

Ob razrešitvi ravnatelja mora minister, pristojen za izobraževanje, dati soglasje in s tem zagotoviti spoštovanje prava in finančne posledice. Ravnatelji OŠ, GŠ in vrtcev nimamo na ministrstvu prav nobene moralne podpore, ko se nas, z intrigami, lotijo vaški veljaki.

Delovna uspešnost mora biti izplačana mesečno na osnovi letne ocene uspešnega vodenja. Redna delovna uspešnost je v zakonodaji nedefinirana in se meša s povečanim obsegom dela in delom v projektih.

Ravnatelju pripadajo dodatki, ki jih prejemajo učitelji v okviru 40 urnega delovnega tedna za dodatne obremenitve in izvajanje pouka preko normativa.

Verjetno boste še sami dodali kakšno sugestijo …

Ravnatelji so v Laškem izrazili željo, da bi ministrica uredila sredstva za plačilo nadomeščanj.

Ukinitev teh sredstev so na pogajanjih sprejeli sindikati v okviru ukinitve sredstev za delovno uspešnost. Sredstva za nadomeščanje mora izboriti učiteljem SVIZ. Mi se moramo boriti za svoj status.

Prijave sprejemam do petka, 7. 4. 2017 do 16. ure po navadni pošti in na elektronski naslov anton.obreht@guest.arnes.si in anton.obreht@gmail.com.

Prijavnica je priložena. Vse dokumente in mnogo drugih vsebin lahko najdete na naši spletni strani www.sindir.si. Poteka posodabljanje spletne strani. Vzporedna stran teče na naslovu www.sindir.si/wordpress.

Priloga: Pristopna izjava (docx)

Priloga: Prijavnica na posvet (docx)