Loading...

Sindikat direktorjev in
ravnateljev Slovenije

Sindikat direktorjev in ravnateljev SINDIR je registrirana pravna oseba in predstavlja stanovsko združenje direktorjev in ravnateljev vseh javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Leta 2011 smo pridobili lastnost reprezentativnega sindikata v poklicu "vodstveni poklici v vzgoji in izobraževanju". S tem smo postali socialni partner na pogajanjih z vladno stranjo in smo edini, ki lahko preko svojih predstavnikov uradno izražamo stališča, mnenja in zahteve, ki se nanašajo na materialni in pravni status ravnateljev in direktorjev. Stališča in mnenja nastajajo z vzajemnim sodelovanjem sindikata in vseh združenj direktorjev in ravnateljev.

Informacije

Vsem direktorjem in ravnateljem želimo omogočiti vpogled v naše delovanje. Že leta potekajo pogajanja, prihajajo zahteve za mnenja in stališča k pravilnikom in drugim podzakonskim aktom. Dogajanje je pestro in večplastno zato smo informacije razdelili po predalih.

Za člane

Ko govorimo o statusu ravnatelja, se nam prepletajo vsebine odgovornosti, pravna in ekonomska vprašanja, strokovna znanja in neurejeno delovno razmerje. Kakor vidite, je vsebin zelo veliko in sindikat SINDIR jih rešuje postopoma od zapleta do zapleta in od problema do problema. Pridobivamo odgovore in neodvisna strokovna mnenja, ki zavezujejo odločevalce.

Na Komisijo za preprečevanje korupcije smo poslali dopis (DOPIS_KPK - pritisnite za ogled) in opozorili na ocenjevanje in nagrajevanje delovne uspešnosti ter letno oceno delavca. Izpostavili smo koruptivna tveganja pri sestavi sveta zavoda in kompetence posameznikov v določenih postopkih. Dobili smo odgovor (ODG_KPK - pritisnite tukaj za ogled), ki nas v nekaterih primerih napotuje na avtentično razlago DZ.

Na Računsko sodišče smo poslali dopis (DOPIS_RS-RS - pritisnite tukaj za ogled) in opisali problematiko delovnega časa, povečanega obsega dela, delovne uspešnosti. Dobili smo odgovor (ODG_RS-RS - pritisnite tukaj za ogled), ki močno zavezuje MVI in tudi MJU.

Na stebrnih pogajanjih, ki so bila v četrtek, 18. 2. 2024, je tekla beseda tudi o ravnateljih in direktorjih. Stališče sindikalistov je bilo, da je ravnatelj delodajalec, čemur sem odločno nasprotoval. Posebej me je presenetilo napačno stališče pravnice na MVI Slavice Pirc Musar in generalnega sekretarja SVIZ-a g. Branimirja Štruklja. Naša pravna pisarna CZPP je že pred tem pripravila strokovno mnenje (PR_MNENJE_CZPP_RAV_DELODAJALEC - pritisnite tukaj za ogled) iz katerega izhajata dve pomembni dejstvi. Ravnatelj ni delodajalec, kar je potrdila tudi sodba na delovnem sodišču v Mariboru, in ravnatelj ni funkcionar.

Prenova spletne strani
Prenova spletne strani

Details

Lokacija

Naša organizacija se nahaja na odlični lokaciji, ki je enostavno dostopna in priročna za obiskovalce. Z veseljem vas pričakujemo na našem naslovu, kjer boste lahko pridobili dodatne informacije, se posvetovali s strokovnjaki ali se enostavno pogovorili o našem delovanju.

Kontakt

Prosimo, če imate kakršnakoli vprašanja ali želite izvedeti več o naših storitvah nas kontaktirajte. Naša ekipa strokovnjakov je pripravljena prisluhniti in vam pomagati.

Naslov

Mariborska cesta 69
3000 Celje
Slovenija - EU

Kontaktna številka

041 / 728 - 982

E-mail

info@sindir.si

Vprašajte nas

Če imate kakršnakoli vprašanja ali potrebujete dodatne informacije o našem delovanju, članstvu ali kakršnihkoli drugih zadevah, smo vam z veseljem na voljo. Naša ekipa strokovnjakov je pripravljena odgovoriti na vaša vprašanja in vam pomagati na poti k boljšim pogojem dela in učenja v slovenskih šolah.

Prosimo, izpolnite spodnji obrazec ali pa nas kontaktirajte preko navedenih kontaktnih informacij. Vaše povpraševanje bomo obravnavali čim prej in vam posredovali ustrezne informacije.

Vaše zaupanje je ključno in si bomo prizadevali, da vam zagotovimo najboljše možne odgovore.

Skladno s Pravilnikom o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči, pravnega svetovanja in odvetniških storitev članom sindikata SINDIR, se brezplačna pravna pomoč zagotavlja članom v primerih, kadar so kršene pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja ravnatelja in direktorja ali kadar gre za nedovoljene posege v delo ali pravice ravnatelja in direktorja ter v ostalih postopkih, ki tečejo osebno zoper člana sindikata iz naslova opravljanja funkcije ravnatelja ali direktorja. Pravico do brezplačne pravne pomoči in odvetniških storitev ima član sindikata, ki je član sindikata SINDIR vsaj 3 mesece in ima poravnane tekoče članarine.

Če se vprašanje ne dotika vašega položaja ravnatelja, lahko navežete stik s Centrom za pravno pomoč in dobite odgovor, pravilnik, postopek javnega naročila, po veljavnem ceniku družbe Center za pravno pomoč d.o.o.

Koristne povezave

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana
Telefon (01) 400 52 00
Splet: Odpri

Ministrstvo za javno upravo

Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
Telefon (01) 478 83 30
Splet: Odpri

Šolska inšpekcija

Linhartova cesta 7a
1000 Ljubljana
Telefon (01) 444 05 88
Splet: Odpri

Zavod RS za šolstvo

Poljanska cesta 28
1000 Ljubljana
Telefon (01) 300 51 00
Splet: Odpri

Sindikat vzgoje, izobraževanja znanosti in kulture Slovenije

Oražnova ulica 3
1000 Ljubljana
Telefon (01) 244 09 00
Splet: Odpri

Arnes

Tehnološki park 18
1000 Ljubljana
Telefon (01) 479 88 77
Splet: Odpri

Uradni list RS

Dunajska cesta 167
1000 Ljubljana
Telefon (01) 200 18 21
Splet: Odpri

Računsko sodišče

Slovenska cesta 50
1000 Ljubljana

Telefon (01) 478 58 00
Splet: Odpri