Sindikat direktorjev in ravnateljev organizira strokovni posvet

»RAVNATELJ MED MIZŠ in SVIZ«,ki bo v torek,  23. 04. in sredo, 24. 04. 2019 v hotelu VETER v RUŠAH.

Program v torek, 23. 4. 2019   Beseda »ravnatelj« pomeni direktor in ravnatelj za oba spola

 

12.00 – 13.00    Registracija udeležencev  (presledki med dogodki so namenjeni klepetom)

13.00–13.30 Ravnatelj med MIZŠ in SVIZ (uvodna predstavitev posveta) – Anton Obreht

13.30–14.00 Roland – predstavitev projekcijske tehnologije in velikih ekranov

14.00–14.30 ENJO Slovenija – čiščenje brez kemikalij – Jure Legvart

14.30 – 15.30 Inšpektorat RS za šolstvo in šport – dr. Simon Slokan (predstavitev nalog in pričakovanj ter odgovori na vprašanja)

15.30 – 16.00 Odmor za kavico

16.00 – 17.00 Poročilo o aktivnostih Centra za pravno pomoč

17.00 – 18.00 Strokovna tema o socialnih omrežjih in internetu- Ksenja Korenjak

18.30 – 19.30 Večerja z degustacijo (harmonija okusov)

19.30 – 21.00 Nastop akustične zasedbe MASCARA (portugalski fado, argentinski tango …)

 

Program v sredo, 24. 04. 2019

 

9.00 – 10.00 Občni zbor SINDIR

 • Izvolitev organov občnega zbora
 • Poročilo o delu in računovodsko poročilo – Anton Obreht
 • Predstavitev in sprejem Statuta reprezentativnega sindikata SINDIR
 • Program dela:
  •  strokovna ekskurzija
  • strokovno izobraževanje
 • Predlogi za finančni načrt
 • Potrditev programa dela
 • Potrditev finančnega načrta

10.00 – 10.45 Strokovna tema – dr. Vladimir Korošec (Šola za ravnatelje)

11.15 – 12.00 Strokovna tema dr. Vinko Logaj (direktor Zavoda za šolstvo)

12.00 – 13.30 Kosilo

13.30 – 14.00 Nagovor predstavnika MIZŠ  (Status ravnatelja in odprava anomalij, sodelovanje s sindikatom SINDIR in bodoči sklepi)

14.00 – 16.00 Okrogla miza »RAVNATELJ MED MIZŠ in SVIZ« (minister dr. Jernej Pikalo, državna sekretarka mag. Martina Vuk, dr. Vinko Logaj, dr. Vladimir Korošec, mag. Vera Bevc …)

16.30 –  18.00 Aktualne teme CZPP

 

Zaključek posveta »Ravnatelj med MIZŠ in SVIZ«

PRIJAVNICA NA POSVET »RAVNATELJ MED MIZŠ in SVIZ«

 

Anton Obreht – predsednik SINDIR, l. r.