Sindikat direktorjev in ravnateljev organizira strokovni posvet »VODENJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 2016«, ki bo v četrtek,  14. 04. 2016 in v petek, 15. 04. 2016 v hotelu VETER v RUŠAH.

Bodite pozorni: »ravnatelj« pomeni direktor in ravnatelj

Program v četrtek, 14. 4. 2016

 • 9.00 – 10.00    Registracija udeležencev
 • 10.00 – 13.00  Status ravnatelja in umestitev v ZSPJS, Brezplačna pravna pomoč
 • 13.00 – 14.00  Kosilo
 • 14.00 – 17.00  Kolektivna pogodba v celoti
 • 17.30 – 18.00 Občni zbor SINDIR
  Izvolitev organov občnega zbora,
  Poročilo o delu in predlogi za program dela – Anton Obreht,
  Status SINDIR v KSS,
  Spremembe Statuta SINDIR – predlog Anton Obreht,
  Analiza strokovne ekskurzije v Rusijo – Nives Počkar in Franc Kekec,
  Program dela ( strokovna ekskurzija, strokovno izobraževanje),
  Predlogi za finančni načrt,
  Potrditev programa dela,
  Potrditev finančnega načrta.

Program v petek, 15. 04. 2016

 • 9.00 – 12.00    Strokovne teme
 • 12.30 – 13.00  Sklepne misli in zaključek posveta
 • 13.00 – 14.00  Kosilo

Temeljna naloga posveta je pripraviti usklajeno besedilo kolektivne pogodbe, ki jo boste lahko našli na spletni strani od 4. 4. 2016 na naši spletni strani www.sindir.si. Na samem posvetu bomo spremenili in dopolnili Statut SINDIR in imenovali vse predvidene skupine za usklajevanje in razlago naše kolektivne pogodbe.

Brezplačna pravna pomoč ravnateljem s področja delovnih razmerij in subvencionirane cene storitev javnih naročil za javne zavode so prednosti članov sindikata SINDIR.

Nimam še potrjenega termina obiska z MIZŠ, zato bomo program prilagodili obisku s strani MIZŠ in ZRSŠ.  Posvet je izrednega pomena, ker zaključujemo pomembno poglavje o statusu ravnatelja, ki narekuje tudi spremembo zakonodaje. Kakor je bilo predstavljeno v Laškem s strani ministrice, se bodo odprli temeljni zakoni: ZOsn, ZOVFI … Spremembe moramo budno spremljati, ker bo govora o imenovanju ravnateljev in še pomembneje o razreševanju. Ne smemo dopustiti, da nas na vsakem koraku dodatno obremenjujejo in hkrati zbijajo avtoriteto.

Prijave sprejemam do petka, 8. 4. 2016 do 16. ure po navadni pošti in na elektronski naslov anton.obreht@guest.arnes.si in anton.obreht@gmail.com.

Prijavnica je priložena. Vse dokumente in mnogo drugih vsebin lahko najdete na naši spletni strani www.sindir.si. Poteka posodabljanje spletne strani. Vzporedna stran teče na naslovu www.sindir.si/wordpress.

Priloga: prijavnica (docx)